ODiTiS

  • Strona główna
  • Kontakt

Terapia
integracji
sensorycznej

Terapie
słuchowe

Terapia
logopedyczna

Terapia
ręki

Regulamin

1.   Zgłoszeniem się na szkolenie jest wypełnienie formularza on – line znajdującego się przy konkretnym szkoleniu.
2.  Wypełnienie oraz wysłanie Formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Nie przyjmujemy żadnego wpisowego w związku z wysłanym formularzem. Należy wypełnić wszystkie dane w formularzu. Niekompletne formularze nie będą brane pod uwagę przy rekrutacji na kursy. Należy wysłać osobno formularz na każdy stopień kursu SI wpisując odpowiednio: "Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej" bądź         " Diagnoza i terapia integracji sensorycznej"

3. O wstępnym zakwalifikowaniu uczestnik zostaje powiadomiony e-meilem bądź telefonicznie.O ostatecznym zakwalifikowaniu na listę decyduje dopełnienie formalności, tj. odesłanie potwierdzenia  chęci uczestnictwa w kursie, przesłanie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dokonanie zaliczki. Zaliczka w pełnej kwocie podlega zwrotowi na wniosek uczestnika w kazdym momencie przed rozpoczeciem kursu.

3.a. Po uiszczeniu zaliczki za szkolenie oraz pozytywnej weryfikacji dokumentów potwierdzających wykształcenie otrzymujecie Państwo informację o  ostatecznej kwalifikacji na szkolenie.
3.b. Po zamknięciu naboru oraz dopełnieniu formalności przez wszystkich uczestników kursu, którzy zgłosili się i uiścili opłatę dostają ostateczne zaproszenie na dane szkolenie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi daty, godziny i miejsca szkolenia.
3.c. Opłata za szkolenie obejmuje: dydaktykę, materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz śniadanie w postaci kanapki.
3.d. Nocleg, przejazd i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
4.   W formularzu zgłoszeniowym w miejscu potwierdzenia akceptacji regulaminu należy wpisać „tak”

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA SZKOLENIA:

1. Do szkolenia I stopnia SI może przystąpić absolwent studiów licencjackich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna (z wyłączeniem pedagogiki resocjalizacyjnej), logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia z przygotowaniem pedagogicznym

2. Do szkolenia II stopnia SI może przystąpić absolwent studiów wyższych magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia z przygotowaniem pedagogicznym. Kandydat musi posiadać również ukończony kurs I stopnia integracji sensorycznej.

W przypadku niestandardowych kierunków studiów, ostateczną decyzję po zapoznaniu się z dokumentacją osoby ubiegającej się, podejmuje Dyrektor Ośrodka Oditis w porozumieniu z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.